user_mobilelogo

Nieuws

Corona begin november 2020

coronavirus

Na overleg met de voorzitter hebben we als bestuur het besluit genomen om de clubavonden tot nader order (= regels van de overheid) af te lassen. We zijn gedwongen dit besluit te nemen na de nieuwe regels voor sociaal verkeer die vandaag zijn afgekondigd. Bovendien waren er al enige clubleden die te kennen gegeven hadden dat zij zich op clubavonden ongemakkelijk voelden. Het is geen leuk besluit, maar we horen ons aan te passen aan de genomen besluiten. We hopen dat de ontwikkelingen met corona zo snel mogelijk een positieve wending krijgen en we elkaar als vanouds weer kunnen treffen.

Groet en blijf gezond,

 

Herstart clubavonden

Logo Filmclub kl

Op donderdagavond 10 september starten wij onze filmclub weer. Op gepaste wijzen en rekening houdende met de huidige corona regels.

 

 

Nieuwe maatregelen corona

coronavirusVoor de planning van de filmclub hebben we de maatregelingen van de overheid afgewacht.

Omdat persoonlijke contacten nog niet wenselijk zijn, lijkt het ons onverstandig om voor de zomervakantie een clubavond door te laten gaan. Hierbij moeten we ook bedenken dat de meeste clubleden toch tot de bevolkingsgroep behoren die het meest gevoelig zijn voor besmetting. Tot de zomervakantie kunnen we dus niet meer bij elkaar komen. Zoals het er nu uitziet starten we de club weer op in september. Dat hangt natuurlijk wel af van de maatregelingen van de overheid. We houden jullie op de hoogte.

Coronavirus

coronavirusGelet op de maatregelingen die door de overheden zijn genomen mbt het coronavirus hebben wij besloten de clubavonden tot juni af te lassen.

PRIVACYVERKLARING

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd, is ook actueel voor Filmclub Brunssum.

In dit artikel lees jij hoe wij dit ingeregeld hebben.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Filmclub Brunssum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Filmclub Brunssum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Filmclub Brunssum verstrekt. Filmclub Brunssum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.

ACYMALING

Filmclub Brunssum maakt gebruik van AcyMaling. Wij verzamelen dan de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam.
  • Uw e-mailadres.

WAAROM FILMCLUB BRUNSSUM GEGEVENS NODIG HEEFT

Filmclub Brunssum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Filmclub Brunssum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FILMCLUB BRUNSSUM GEGEVENS BEWAART

Filmclub Brunssum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Filmclub Brunssum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Filmclub Brunssum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmclub Brunssum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Filmclub Brunssum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Filmclub Brunssum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Filmclub Brunssum heeft hier geen invloed op.

Filmclub Brunssum heeft Google geen toestemming gegeven om via Filmclub Brunssum verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Filmclub Brunssum. Filmclub Brunssum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Filmclub Brunssum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Filmclub Brunssum maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Filmclub Brunssum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Filmclub Brunssum op.

https://www.filmclub-brunssum.nl/ is een website van Filmclub Brunssum. U kunt gerust contact met ons opnemen.